Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is, net als medezeggenschapsraad (MR), een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
Een ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:
• mee te denken met de directive over het te volgen beleid van de school
• feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
• De school te adviseren (gevraagd of ongevraagd)
• Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde onderwerpen

het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat door het organiseren van activiteiten zoals;
- Schoolreisjes;
- Schoolontbijt;
- Schoolfotograaf;
- Jaarvergadering;
- Luizencontrole;

Wilt u contact opnemen met de OR, dan kunt het formulier hiernaast invullen en de Ouderraad ontvangt een bericht.
U kunt ook altijd zelf een e-mail sturen naar: ouderraad@ijpleinschool.nl

Leden Ouderraad schooljaar 2016 – 2017:

Patricia Kuiters
Hafida Boughaba e/v Serghini
Brigitte v.d. Rassel

[contact-form-7 404 "Not Found"]

GDE Fout: Fout met ophalen van bestand - schakel indien nodig foutcontrole uit (404:Not Found)