School-Dia-1

Schoolprofiel

Missie: Teamwork aan het IJ, je doet het samen.

Op OBS IJplein wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van taal en sociale vaardigheden van de kinderen. Een goede beheersing van de taal en sociale vaardigheden helpen de kinderen verder in hun brede ontwikkeling.

Om dit goed te kunnen doen, werken we in alle clusters met Kaleidoscopische elementen en besteden we ook veel aandacht aan creatieve vakken zoals beeldende vorming, theaterlessen en muziek.

De IJpleinschool heeft een vakdocent voor Beeldende Vorming, die naast de lessen Beeldende Vorming ook theaterlessen verzorgt tijdens en na schooltijd.

Ook voor Bewegingsonderwijs is een vakleerkracht aanwezig. Naast de gewone gymlessen aan de groepen 3 t/m 8 krijgen de kinderen van de onderbouw een keer per week 'kleutergym' van de vakleerkracht.

Tijdens en na schooltijd worden veel sportieve activiteiten aangeboden in samenwerking met de stichting Wijsneus.

De leerstof wordt gedifferentieerd aangeboden. De kinderen werken op hun eigen niveau en tempo. Voor leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging zijn er mogelijkheden om extra te doen of aan aparte projecten mee te doen.

In de groepen 3 t/m 5 worden de leerlingen wekelijks tijdens het 'speelwerken' uitgedaagd om op een spelende manier te leren.  Onder begeleiding van leerkrachten en ouders leren kinderen te werken aan hun zelfgekozen taak. Samenwerken is hierbij een belangrijk onderdeel. Het nabespreken van de taak en het proces is een vast onderdeel van het 'speelwerken'.

 

logo-verticaal_50_hoog

Gedempte insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 020-6341046
Per e-mail op: info@ijpleinschool.nl

X