Nieuwe naam bestuur: InNoord

SOON (Stichting Openbaar Onderwijs Noord) heeft sinds juni 2017 een nieuwe naam: “InNoord” Om dat te vieren was er een personeelsdag, waarbij deze naam bekend werd gemaakt. Er is een uitgebreid fotoverslag

Meer informatie

Plannen voor het nieuwe schoolplein krijgen meer vorm

Deze informatiekrant van de gemeente wordt huis aan huis verspreid, maar is ook digitaal te bekijken via de website van de gemeente. Het artikel over ons schoolplein staat natuurlijk in editie Noord.

Meer informatie

OBS IJplein doet mee aan Jump-in

Er zijn zelfs journalisten uit Engeland gekomen om te kijken naar het Jump-in-programma. Lees hierover meer op: de website van The Guardian

Meer informatie

Ons nieuw logo!

http://www.rodi.nl/widgets/1697-amsterdam-noord/nieuws/1398819-nieuw-logo-voor-obs-ijplein

Meer informatie

Nieuw schoolplein!

Afgelopen oktober hebben wij als school een aanvraag ingediend voor een subsidie om het schoolplein te vernieuwen (subsidie impuls schoolplein). Tijdens de ouderavond in november hebben wij het ontwerp hiervan laten zien. Deze week heeft de school te horen gekregen dat de subsidie is toegekend en dat we ons plan dus kunnen uitvoeren. De uitvoering […]

Meer informatie