INnoord

Het bestuur

Stichting Innoord (voorheen Stichting Openbaar Onderwijs Noord) is het bestuur van alle zestien openbare basisscholen die Amsterdam-Noord rijk is. OBS IJplein valt onder dit bestuur. De stichting is verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 4000 kinderen.

Stichting Innoord is voortgekomen uit het stadsdeel Amsterdam-Noord. Tot 2008 lag het schoolbestuur van de openbare basisscholen in Amsterdam-Noord in handen van het stadsdeel. Het jaar ervoor had de stadsdeelraad van Amsterdam-Noord besloten om het basisonderwijs te verzelfstandigen in de vorm van een bestuurscommissie. Daarom werd vanaf 1 januari 2008 de Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-Noord eindverantwoordelijk voor het onderwijs dat in de openbare scholen wordt verzorgd. Door de oprichting van een aparte stichting op 30 december 2010 heeft het schoolbestuur een onafhankelijkere positie gekregen. Vanaf toen ging de bestuurscommissie over in Stichting Openbaar Onderwijs Noord. Een jaar later verhuisde de stichting van Papaverweg 33 naar Papaverweg 34. Sinds juni 2017 is de naam gewijzigd in “Innoord”. Om deze naamsverandering te vieren was er een personeelsdag, zie het fotoverslag onder ‘Nieuws’

De stichting is onderdeel van de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam. Ook Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), Samen tussen Amstel en IJ (STAIJ), Stichting Sirius, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel en Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) zijn lid van deze federatie.

Missie

‘Verscheidenheid in eenheid’ luidt het motto van Stichting Innoord. Deze gedachte is een leidraad aan de hand waarvan de stichting haar beleid voert. Uit deze opvatting zijn vijf waarden voortgekomen, te weten:

  • Diversiteit als inspiratiebron
  • Voortdurende ontwikkeling
  • Zichtbare kwaliteit
  • Samen leren en samenwerken
  • Professionele cultuur

Vanuit deze gezamenlijke waarden luidt de missie van Stichting Innoord:

Stichting Innoord biedt onderwijs van goede kwaliteit. Ouders en kinderen voelen zich welkom op school en worden gewaardeerd. Onze scholen zorgen voor een veilige en uitnodigende leeromgeving waarin de kinderen zich optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen.

De school stimuleert de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van kinderen en van medewerkers. Competente medewerkers zorgen voor optimale ontwikkeling en resultaten van elk kind, waarbij de school en de ouders samenwerken.

Ontmoetingen met erkenning van en waardering voor verschillen tussen kinderen, ouders en medewerkers maken een belangrijk onderdeel uit van het schoolleven. De school staat open voor de maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs raken.

 

Visie

De visie van Stichting Innoord is dat bovenstaande missie en de bijbehorende waarden zichtbaar worden in het onderwijs op school. Daarnaast is de stichting van mening dat goed personeelsbeleid een voorwaarde is voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Het is daarom van groot belang dat het personeel voldoet aan de door het bestuur gehanteerde kwaliteitsstandaard. Deze wordt samen met de opleidingsinstituten en de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam ontwikkeld voor het personeel van het openbaar onderwijs in Amsterdam.

De komende jaren wil Stichting Innoord de professionele organisatie verder ontwikkelen. Daarbij richt de stichting zich allereerst op kwalitatief goed onderwijs voor de leerlingen en hun ouders en op aantrekkelijk werkgeverschap voor de medewerkers. De huisvesting van de scholen moet aantrekkelijk, verzorgd en veilig zijn voor leerlingen, ouders, medewerkers en bezoekers.

Voor meer informatie, bezoek dan de website van Stichting Innoord

logo-verticaal_50_hoog

Gedempte insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 020-6341046
Per e-mail op: info@ijpleinschool.nl

X