Stappenplan inschrijven

Theaterles

Op de IJpleinschool krijgen alle kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw theaterles.
In deze lessen wordt ernaar gestreefd de associatieve vermogens van de kinderen te ontwikkelen. Zij leren vaardigheden om zich in woord en gebaar uit te drukken. Bij theater leren kinderen zich te bewegen in de ruimte, hun verbeelding te gebruiken in de handelingen en bewegingen en zichzelf te presenteren. In de interactie met een ander gaat het om luisteren naar elkaar en samenwerken.
Taal is een belangrijk aspect, dat kan onder andere in de gesproken dialogen of het in koor opzeggen van een gedicht tot uiting komen.

Voor de kleutergroepen zijn er het hele jaar door theaterlessen, de eerste helft van het jaar de ene groep de andere helft de andere.
Voor de groepen 3 en 4 is er steeds een serie van 4 lessen tijdens het speelwerken. Leerlingen kiezen door zich in te schrijven, wel is het de bedoeling dat alle kinderen een keer meedoen, in de praktijk komt het er vaak op neer dat iedere leerling de mogelijkheid heeft ook een tweede keer mee te doen.
Voor de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn er wekelijks theaterlessen per halve groep, dus iedere leerling heeft eens in de twee weken een theaterles.

Kunst bestaat bij de gratie van publiek, dat geldt ook voor beeldend werk, maar nog meer voor theater omdat het gemaakt wordt terwijl het publiek ernaar kijkt. Of er wel of niet naar een schildering gekeken wordt verandert niets aan de schildering, maar wel aan theater. Het is wezenlijk anders of je je kunsten vertoont voor een lege tribune of voor een publiek dat reageert op wat er gebeurt. Daarom worden lessenseries steeds afgesloten met een presentatie.

Kinderen die meer aan theater willen doen, kunnen in de verlengde schooldag een serie van ongeveer vijftien lessen volgen met als afsluiting een presentatie voor ouders en andere belangstellenden.

logo-verticaal_50_hoog

Gedempte insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 020-6341046
Per e-mail op: info@ijpleinschool.nl