Protocol voeding & traktaties

De IJpleinschool is een sportactieve school. Wij zijn in 2019 een officiële Jump-in school geworden!

Het aantal kinderen met overgewicht, en ook het aantal volwassenen, stijgt de laatste jaren onrustbarend o.a. als gevolg van verkeerde eetgewoonten en te weinig beweging. Overgewicht op jonge leeftijd kan grote gevolgen hebben voor nu en later.  Kinderen brengen een groot deel van de week door op school waardoor dit een heel geschikte omgeving is om aan preventie van overgewicht te doen en daarom hanteren wij het Jump-in beleid en vragen wij uw medewerking hiervoor.

Het scholenprogramma Jump-in helpt Amsterdamse basisscholen om kinderen meer te laten bewegen en gezonder te laten eten. Er vinden veel sportieve activiteiten tijdens en na schooltijd plaats. Er is sprake van nauwe samenwerking met de gemeente Amsterdam.

We hanteren op de IJpleinschool een protocol voeding & traktaties