header lezend kind

De Ouderraad

Ouderraad (OR)

De ouderraad (OR) is, net als medezeggenschapsraad (MR), een inspraakorgaan binnen een school. In de ouderraad bespreken ouders allerlei zaken over de school met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
De ouderraad probeert altijd de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door:
• mee te denken met de directie over het beleid van de school
• feedback te geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad
• de school te adviseren (gevraagd of ongevraagd)
• onderzoek onder ouders te doen over bepaalde onderwerpen
• het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals:
- Schoolreisjes
- Schoolontbijt
- Schoolfotograaf
- Jaarvergadering
- Luizencontrole

Wilt u contact opnemen met de Ouderraad, dan kunt het formulier hieronder invullen.
U kunt ook altijd zelf een e-mail sturen naar: ouderraad@ijpleinschool.nl

Leden Ouderraad schooljaar 2018 – 2019:

Brigitte van der Rassel

Petra Ubach

Patricia Kuiters

Wafa El Kharbachi

Zend hier uw bericht aan de ouderraad

Voer a.u.b. uw naam in
Vul alstublieft een bericht in.
logo-verticaal_50_hoog

Gedempte insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 020-6341046
Per e-mail op: info@ijpleinschool.nl