bomberbot_creacion-de-robot

Programmeren & techniek

Met ingang van dit schooljaar worden er op de IJpleinschool  voor alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 lessen programmeren aangeboden. Dat doen wij, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen leren begrijpen hoe computers en programma’s werken. Kinderen leren daarbij een aantal essentiële vaardigheden. Het gaat daarbij niet alleen om het maken van een code, app of andere software, maar ze krijgen ook een stukje theorie. Ze leren dat computers niet uit zichzelf denken en werken. Een programma werkt doordat het een regel uitvoert (instructie). Vergelijk het met het kopen van een kast bij de Ikea en het lezen van de handleiding of instructieboekje. Door de instructies te lezen kun je de kast in elkaar zetten. Zo leest een computer ook een serie instructies om iets te kunnen uitvoeren. Als je vervolgens een bladzijde mist, kun je bijvoorbeeld de deur niet aan de kast hangen. Een computer kan iets niet uitvoeren als het een instructie mist.

Zo leren kinderen kritisch te kijken naar de instructies die (spelenderwijs) gegeven wordt.

Als het vervolgens niet lukt, moet de leerling naar een oplossing zoeken.

Dit zijn belangrijke vaardigheden die kinderen ontwikkelen.

Een voorbeeld in Bomberbot:

De robot begint de regel bij 1 te lezen en gaat door tot en met 6 en voert de acties uit. Als een leerling een fout maakt, loopt de robot een andere route. Kinderen leren dat dit een sequentie is.  Een computer voert een reeks instructies uit en dat noem je een sequentie.

Kinderen leren kritisch te kijken naar hun ingevoerde instructie aan de robot en moeten telkens de opdracht goed lezen, anders kunnen ze niet verder (taalvaardigheden).

Wat kinderen leren bij programmeren?

 1. Wat is programmeren
 2. Sequenties
 3. Loops maken
 4. Algortitmes maken
 5. Conditionals
 6. Variabelen
 7. Samenwerken
 8. Debuggen
 9. Testen en problemen oplossen

Naast het programmeren krijgen de kinderen om de week een techniekles.

Voor de technieklessen gebruiken wij Techniektorens. Elke cluster heeft een eigen toren.

In de lesopbouw van De Techniek Torens is gewerkt met doorlopende leerlijnen. Dat wil zeggen dat dezelfde onderwerpen op verschillende niveaus terugkeren en worden behandeld naar het denk- en doeniveau van de leerlingen van de desbetreffende groep. Hieronder een opsomming van technische onderwerpen en thema’s waarvoor die doorlopende leerlijnen in De Techniek Torens zijn gerealiseerd.

Bomberbot obs

Deze onderwerpen komen aan bod:

 1. Bouwen / Constructie 2. Transport 3. Productie 4. Chemie 5. Mengen en roeren 6. Communicatie 7. Stroomkringen 8. Metaal 9. Magnetisme 10. Spiegels 11. Balans 12. Drijfvermogen 13. Hellend vlak 14. Pneumatiek 15. Hydraulica 16. Tandwielen 17. Wielen en assen 18. Ketting- / snaaroverbrenging 19. Katrollen 20. (Duurzame) Energie 21. Knopen leggen 22. Timmeren 23. (Figuur) Zagen 24. Schaarmechanismen 25. Soorten verbindingen 26. Sterke en zwakke verbanden 27. Bouwen naar voorbeeld 28. Ontwerpen 29. Onderzoeken en informatie opzoeken 30. Meten

Daarnaast komen deze onderwerpen (vakoverstijgend) ook aan bod:

 1. Zelfstandig werken in groepjes 2. Taakverdeling en onderlinge afhankelijkheid 3. Samenwerken 4. Overleggen 5. Beargumenteren 6. Overtuigen 7. Onderzoeken en analyseren 8. Deduceren 9. Probleemoplossend werken 10. Opzoeken, verschillende informatiebronnen waaronder ICT 11. Rubriceren 12. Trial & error 13. Doorzetten 14. Samen evalueren 15. Driedimensionaal inzicht 16. Zelf dingen ontdekken en uitproberen 17. Creativiteit en vormgeving 18. Ontwerp, uitvoering en evaluatie 19. Zelfkritiek 20. Zelfvertrouwen krijgen 21. Inzicht krijgen in het functioneren van dagelijkse dingen in de omgeving 22. Zelfredzaamheid bevorderen 23. Multi-media
logo-verticaal_50_hoog

Gedempte insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 020-6341046
Per e-mail op: info@ijpleinschool.nl