Bewegingsonderwijs

Vakonderwijs

Op de IJpleinschool krijgt uw kind vakonderwijs van vakleerkrachten. Zij zijn gespecialiseerd in beeldende vorming (bevo) , theater, muziek en bewegingsonderwijs (gym).

Gym

Bewegen en sport was vroeger heel anders dan nu. Vrijwel alle lessen waren bijvoorbeeld klassikaal. Tegenwoordig houdt gym veel meer in. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs gaat het om beter leren bewegen, leren samen bewegen, bewegen leren regelen en leren over bewegen. Dit wordt geoefend in kleine groepjes.

Groep 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gym van onze gymleerkracht. De kleuters bewegen elke dag met hun eigen leerkracht en komen een keer in de week naar de grote gymzaal en hebben dan les van onze gymleerkracht.

Vanaf groep 3 is het dragen van gymkleding verplicht: een broekje en T-shirt of gympakje en gymschoenen. Groep 3 t/m 8 gaan na de gymles onder de douche, zij houden hierbij hun haren droog. Deze kinderen moeten daarom een handdoek meenemen. Als uw kind onverhoopt niet mee kan gymmen, moet u een getekend briefje mee geven met de reden.

Als uw kind aan sportevenementen deelneemt is een schooltenue verplicht. Het tenue moet thuis gewassen worden en de volgende les weer mee naar school worden genomen.

Het gymrooster

Dinsdag Woensdag Donderdag
08.30-09.15   groep 4 08.30-09.15  groep 4 08.30-09.15  groep 3
09.15-10.00   groep 5a 09.15-10.00  groep 3 09.15-10.00  groep 5a
10.15-11.00   groep 5b 10.15-11.00  groep 1/2a 10.15-11.00  groep 5b
11.00-11.45   groep 6 11.00-11.45  groep 1/2b 11.00-11.45  groep 6
12.50-13.20   groep 7 12.50-13.20  groep 7
13.20-14.20   groep 8a 13.20-14.20  groep 8a
14.20-15.00   groep 8b 14.20-15.00  groep 8b

 

Bewegen en spelen zijn tegenwoordig minder vanzelfsprekend dan vroeger. Kinderen en ook volwassenen bewegen steeds minder. Door veel variatie in de gymlessen is de kans groot dat alle kinderen het leuk vinden en dat uw kind misschien blij wordt  een sport. Misschien wil uw kind daardoor na school wel naar een sportclub. Bewegingsonderwijs bereikt alle kinderen en kan zo van grote invloed zijn op de leefstijl. Bij onze gymlessen draait het er niet om wie de beste is, maar juist om veel sporten te ontdekken. Zo kan uw kind  ontdekken wat voor sport het leuk vindt en waar het goed in is. Als de gymdocente merkt dat een leerling een sport erg leuk vindt, kunnen leerlingen worden doorverwezen naar een sportclub. Plezier is een van de belangrijkste motieven om te (blijven) sporten.

De gymdocent werkt samen met verschillende combinatiefunctionarissen. Na schooltijd is er sport- en bewegen, waar de leerlingen voor kunnen kiezen. Het schooljaar is hierbij in drie periode verdeeld. U krijgt aan het begin van een periode een mail waarmee u uw kind kan in schrijven voor een sport. Deelname aan de naschoolse activiteiten is gratis. Na 10 weken krijgt u een mail om uw kind eventueel aan te melden bij een echte sportvereniging. Ook het sporten bij de vereniging kan gratis met de stadspas.

Beeldende vorming

Creatieve vakken op de IJpleinschool_23-2147515202

Door middel van kunst en cultuur leren we het karakter van iemand, de kenmerken van een volk, een tijdperk of de heersende culturele waarden kennen. Cultuur laat zien hoe de mensen leven, voelen en denken. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen daar iets van weten, en het zelf doen om de cultuur om hen heen en waar die vandaan komt, te begrijpen en er aan mee te doen. Door creatief bezig te zijn, in de  beeldende, expressieve en muzikale vorming, leert een kind vorm te geven aan zijn gevoelens en ideeën. Dit geeft indirect handvatten waar het kind later in zijn leven iets aan heeft.

Uit onderzoek over het brein blijkt dat de kunstvakken de hersenen op allerlei manieren activeren en de vaardigheden vergroten. Creatief bezig zijn betekent dat vermogens tot associëren, het bedenken van oplossingen en inventiviteit ontwikkeld worden.

Het hele jaar door zijn er lessen beeldende vorming (bevo),theater en muziek.

Beeldende vorming op de IJpleinschool

In de lessen beeldende vorming wordt gestreefd de associatieve vermogens van de kinderen te ontwikkelen. Zij leren vaardigheden om zich beeldend te kunnen uitdrukken.
De tweewekelijkse lessen beeldende vorming worden vanaf groep 3 gegeven. De leerlingen hebben les in gemengde groepen van 3 leerjaren in de leercaroussel. Er worden 2D technieken en 3D technieken aangeboden.

Onder 2D technieken verstaan we:
Tekenen
Schilderen
Druktechnieken
Collages/papier

Onder 3D technieken verstaan we:
Klei
Hout
Textiel
Metaal
Papier-maché
Kosteloos materiaal

In de lessen beeldende vorming wordt aandacht besteed aan het verwerven van verschillende technieken en vaardigheden, het proces van ontdekken en onderzoeken speelt daarbij een belangrijke rol.
De kern is echter het ontwikkelen van een eigen beeldtaal waarmee het kind zich kan uitdrukken, gebruikmakend van beeldende middelen en het tot bloei brengen van de creatieve vermogens.

logo-verticaal_50_hoog

Gedempte insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 020-6341046
Per e-mail op: info@ijpleinschool.nl