Bewegingsonderwijs

Vakonderwijs

Op de IJpleinschool krijgt uw kind vakonderwijs van twee vakleerkrachten. Zij zijn gespecialiseerd in het geven van beeldende vorming en bewegingsonderwijs. Op deze pagina leggen wij u uit wat wij uw kind aanbieden tijdens één van deze vakspecifieke lessen. De leerkracht voor bewegingsonderwijs is afgestudeerd aan de ALO. De leerkracht voor beeldende vorming is afgestudeerd aan de kunstacademie.

 

Gym

Bewegen en sport was vroeger heel anders dan nu. Vrijwel alle lessen waren bijvoorbeeld klassikaal. Tegenwoordig houdt gym veel meer in. Tijdens de lessen bewegingsonderwijs gaat het om beter leren bewegen, leren samen bewegen, bewegen leren regelen en leren over bewegen. Dit wordt geoefend in kleine groepjes.  

Groep 3 t/m 8 hebben twee keer in de week gym van onze gymleerkracht. De kleuters bewegen elke dag met hun eigen leerkracht en komen een keer in de week naar de grote gymzaal en hebben dan les van onze gymleerkracht.

Vanaf groep 3 is het dragen van gymkleding verplicht: een broekje en T-shirt of gympakje en gymschoenen. Groep 3 t/m 8 gaan na de gymles onder de douche, zij houden hierbij hun haren droog. Deze kinderen moeten daarom een handdoek meenemen. Als uw kind onverhoopt niet mee kan gymmen, geeft u een getekend briefje mee met vermelding van de reden. Als uw kind aan sportevenementen deelneemt is een schooltenue verplicht. Het tenue wordt thuis gewassen en de volgende les weer mee naar school genomen..

Het gymrooster:

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

08.30-09.15   groep 4

08.30-09.15  groep 4

08.30-09.15  groep 3

09.15-10.00   groep 5a

09.15-10.00  groep 3

09.15-10.00  groep 5a

10.15-11.00   groep 5b

10.15-11.00  groep 1/2a

10.15-11.00  groep 5b

11.00-11.45   groep 6

11.00-11.45  groep 1/2b

11.00-11.45  groep 6

12.50-13.20   groep 7

12.50-13.20  groep 7

13.20-14.20   groep 8a

13.20-14.20  groep 8a

14.20-15.00   groep 8b

14.20-15.00  groep 8b

Bewegen en spelen zijn tegenwoordig minder vanzelfsprekend geworden. De bewegingsarmoede neemt toe. Door veel variatie in de gymlessen is de kans groot dat alle kinderen het leuk vinden en dat uw kind wellicht een sport vindt die uw kind aanspreekt. Door deze kennismaking kan uw kind interesse krijgen om na school van een sportvereniging lid te willen worden. Bewegingsonderwijs bereikt alle kinderen en kan zo van grote invloed zijn op de leefstijl. Bij onze gymlessen draait het er niet om wie de beste is, maar juist om veel sporten te ontdekken. Zo kan uw kind  ontdekken wat voor sport het  leuk vindt en waar het goed in is. Als de gymdocente merkt  dat een leerling een sport erg leuk vindt, kunnen leerlingen worden doorverwezen naar een sportclub. Plezier is een van de belangrijkste motieven om te (blijven) sporten.

De gymdocent werkt samen met verschillende combinatiefunctionarissen. Na schooltijd is er  een sport- en beweegaanbod, waar de leerlingen voor kunnen kiezen. Het schooljaar is hierbij in drie periode verdeeld. U krijgt aan het begin van een periode een mail waarmee u uw kind kan in schrijven voor een sport. Deelname aan de naschoolse activiteiten is gratis. Na de 10-weekse periode krijgt u een mail om uw kind eventueel aan te melden bij een echte sportvereniging. Ook het sporten bij de vereniging kan gratis met de stadspas.

Beeldende vorming

Creatieve vakken op de IJpleinschool_23-2147515202

Door middel van kunst en cultuur leren we het karakter van iemand, de kenmerken van een volk, een tijdperk of de heersende culturele waarden kennen. Cultuur laat zien hoe de mensen leven, voelen en denken. Daarom is het zo belangrijk dat kinderen daar kennis van hebben, het zelf doen om de cultuur om hen heen en waar die vandaan komt, te begrijpen en er deel aan te hebben. Door creatief bezig te zijn, in de  beeldende, expressieve en muzikale vorming, leert een kind vorm te geven aan zijn gevoelens en ideeën. Dit geeft indirect handvatten om later het eigen leven vorm te kunnen geven.

Uit verscheidene onderzoeken over het brein blijkt dat de kunstvakken de hersenen op allerlei
manieren activeren en de vaardigheden vergroten. Creatief bezig zijn betekent dat vermogens tot associëren, het bedenken van oplossingen en inventiviteit ontwikkeld worden.

Door het hele jaar heen zijn er de lessen beeldende vorming (bevo). De theaterlessen worden voor alle groepen in blokken van 10 lessen gegeven. Ieder  voorjaar vindt het schoolbrede  cultuureducatieproject plaats in een van de kunstdisciplines  die steeds rouleren (theater, beeldend, nieuwe media, muziek).

Beeldende vorming op de IJpleinschool

In de lessen beeldende vorming wordt gestreefd de associatieve vermogens van de kinderen te ontwikkelen. Zij leren vaardigheden om zich beeldend te kunnen uitdrukken.
In deze lessen komen technieken in het platte vlak aan bod zoals tekenen, schilderen, druktechnieken, collages. Hieraan wordt voornamelijk in de periode tot de kerstvakantie gewerkt.
In de periode daarna komen de ruimtelijke technieken aanbod zoals kleien, houtbewerking, papier-maché, textiele werkvormen en ruimtelijk met papier en karton.
Bij alle technieken is er aandacht voor kleur, vorm en compositie. Om een goed begrip en gevoel voor kleur te ontwikkelen worden alleen de primaire kleuren aangeboden, de andere kleuren ontstaan door te mengen. Om het vormgevoel maximaal te laten ontwikkelen worden er geen voorgedrukte voorbeelden gebruikt.

logo-verticaal_50_hoog

Gedempte insteekhaven 85
1021 RA Amsterdam

Wij zijn telefonisch bereikbaar op: 020-6341046
Per e-mail op: info@ijpleinschool.nl

X